Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc - Thống kê XSMB

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 64

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
89 - 3 lần 53 - 3 lần 15 - 3 lần 59 - 2 lần 27 - 2 lần
45 - 2 lần 60 - 2 lần 47 - 2 lần 46 - 2 lần 34 - 2 lần
10 - 2 lần 81 - 2 lần 29 - 2 lần 65 - 2 lần 38 - 2 lần
83 - 2 lần 18 - 2 lần 01 - 2 lần 71 - 2 lần 94 - 1 lần
19 - 1 lần 98 - 1 lần 79 - 1 lần 75 - 1 lần 37 - 1 lần
64 - 1 lần 82 - 1 lần 69 - 1 lần 36 - 1 lần 97 - 1 lần
33 - 1 lần 76 - 1 lần 22 - 1 lần 21 - 1 lần 67 - 1 lần
04 - 1 lần 13 - 1 lần 87 - 1 lần 56 - 1 lần 57 - 1 lần
48 - 1 lần 32 - 1 lần 61 - 1 lần 23 - 1 lần 74 - 1 lần
86 - 1 lần 90 - 1 lần 85 - 1 lần 24 - 1 lần 99 - 1 lần
02 - 1 lần 31 - 1 lần 26 - 1 lần 08 - 1 lần 95 - 1 lần
42 - 1 lần 49 - 1 lần 41 - 1 lần 51 - 1 lần 73 - 1 lần
12 - 1 lần 40 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 64

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 5 lần 6 lần 7 lần
1 10 lần 11 lần 16 lần
2 9 lần 6 lần 4 lần
3 9 lần 9 lần 7 lần
4 11 lần 7 lần 9 lần
5 8 lần 10 lần 5 lần
6 8 lần 7 lần 11 lần
7 7 lần 9 lần 7 lần
8 11 lần 7 lần 8 lần
9 6 lần 12 lần 10 lần

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất

  • 63: 413 ngày
  • 08: 376 ngày
  • 15: 354 ngày
  • 72: 347 ngày
  • 28: 341 ngày
  • 93: 340 ngày
  • 14: 301 ngày
  • 54: 279 ngày
  • 91: 251 ngày
  • 21: 227 ngày

Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 29-06-2024 24
2 11-07-2024 12
1 12-07-2024 11
0 14-07-2024 9
3 15-07-2024 8
5 18-07-2024 5
7 19-07-2024 4
8 20-07-2024 3
9 22-07-2024 1
6 23-07-2024 0

Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 23-06-2024 30
8 01-07-2024 22
5 05-07-2024 18
3 11-07-2024 12
9 18-07-2024 5
7 19-07-2024 4
2 20-07-2024 3
0 21-07-2024 2
6 22-07-2024 1
4 23-07-2024 0

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm Ngày Giải đặc biệt
2024 23-07-2024 27364
2024 16-07-2024 79496
2024 23-06-2024 28501
2023 23-07-2023 58062
2022 23-07-2022 15361
2021 23-07-2021 46724
2020 23-07-2020 09592
2019 23-07-2019 75074
2018 23-07-2018 95786
2017 23-07-2017 08020
2016 23-07-2016 26473
2015 23-07-2015 98120
2014 23-07-2014 50864
2013 23-07-2013 34713
2012 23-07-2012 39424
2011 23-07-2011 35070
2010 23-07-2010 12996
2009 23-07-2009 65943
2008 23-07-2008 15151
2007 23-07-2007 71718
2006 23-07-2006 49657
2005 23-07-2005 88609
2004 23-07-2004 86180
2003 23-07-2003 58466
2002 23-07-2002 57240

"Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt là công cụ tổng hợp 2 số cuối đã về trong dãy số giải đặc biệt một khoảng thời gian nhất định như:

Thống kê ĐB theo tuần

Thống kê ĐB theo tháng

Thống kê ĐB theo năm

Thống kê ĐB theo tổng Với bảng thống kê GĐB XSMB người chơi có thể nhận biết 2 số cuối, đầu, đuôi, ... giải đặc biệt đã bao lâu chưa về cũng như ngày gần nhất cầu này về trong bảng kết quả. Từ đó xác định quy luật cầu mỗi ngày chuẩn nhất.

Truy cập theo dõi đầy đủ thông tin thống kê hơn cả tại:

Thống kê lô gan miền Bắc"