Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 07-01-2024 đến 16-04-2024

Ngày Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
69618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
07-01
91089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
08-01
48877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
09-01
73732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
10-01
28285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
11-01
13113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
12-01
68586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
13-01
91138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
14-01
63261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
15-01
95539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
16-01
76553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
17-01
54998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
18-01
14609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
19-01
70964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
20-01
45819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
21-01
36910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
22-01
87441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
23-01
61661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
24-01
77375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
25-01
20347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
26-01
61579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
27-01
68274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
28-01
75346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
29-01
08524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30-01
47666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
31-01
87444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
01-02
28174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
02-02
33389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
03-02
13300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
04-02
69876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
05-02
91267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
06-02
67384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
07-02
85852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
08-02
-
09-02
-
10-02
-
11-02
-
12-02
39100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
13-02
17670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
14-02
48331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
15-02
34864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
16-02
58294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
17-02
39903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
18-02
75801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
19-02
57406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
20-02
99937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
21-02
82488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
22-02
16053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
23-02
57333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
24-02
15545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
25-02
27234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
26-02
36209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
27-02
77645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
28-02
39648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
29-02
71961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
01-03
77433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
02-03
17632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
03-03
58535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
04-03
87122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
05-03
32939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
06-03
03047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
07-03
71307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
CL
08-03
97041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
09-03
98352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
10-03
68333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
11-03
00212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
12-03
91753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
13-03
69169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
14-03
12334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
15-03
05667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
16-03
39399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
17-03
78723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
18-03
15636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
19-03
35144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
20-03
81866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
21-03
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
22-03
59882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
23-03
88274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
24-03
16342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
25-03
59619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
26-03
20645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
27-03
49879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
28-03
37869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
29-03
62135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
30-03
36909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
31-03
19052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
01-04
62909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
02-04
67364
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
03-04
69389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
04-04
72666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
05-04
00312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
06-04
93374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
07-04
30147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
08-04
16510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
09-04
14138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
10-04
69356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
11-04
12073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
12-04
90649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
13-04
71396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
14-04

Thảo luận

Thống kê giải đặc biệt theo tuần tổng hợp lại tất cả các dãy số giải đặc biệt đã về trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Đây cũng là một trong những bảng thống kê được các tay chơi sử dụng nhiều nhất.

Bảng thống kê XSMB theo tuần hiện bao gồm 2 thông tin chính là:

- Ngày quay thưởng

- Dãy số giải đặc biệt tương ứng

- Bạn có thể chọn theo dõi TK theo ngày, chẵn/lẻ, đầu/đuôi, loto hoặc tổng

Việc theo dõi bảng thống kê xổ số miền Bắc thường xuyên có thể giúp bạn xác định quy luật cầu về, từ đó chọn số đánh trong ngày hiệu quả nhất nhé.